“Τα χαμόγελα των συνεργατών και των πελατών μου είναι πολύ σημαντικά. Έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι κάτι κάνω σωστά!”
Βασίλης Ακκογιούνογλου, Bartender